Kůlna v Úpici

atelier_jaroslav

ČKA 05004
Masarykova 699/9; 460 01 Liberec
č.u.: 2401842822/2010
IČO: 09359940(neplatce DPH)

Kůlna v Úpici


Místo:Na Veselce 475
Úpice
Autor:Vojtěch Stoklasa
Jaroslav Stoklasa
Fáze:Postaveno
Cena:0,1 mil kč.
Kůlna v Úpici vstup
Kůlna v Úpici zahrada


Jak kouzelná jsou všechna poprvé. Plná emocí, strachů, očekávání a nadějí. První cesta do školy, první rande, první miminko. Neméně plný je pro studenta architektury jeho první skutečný počin. Ne zřídka takový počin bývá pro rodinu, tedy pro nejtěžší klienta. Rodina nechová architekta v úctě, vše si bere maximálně osobně, nectí autorský zákon a očekává, že bude vše zadarmo a hned. Ale dost bylo nostalgie.

Má první realizace vznikla na zahradě rodičů v Úpici. Návrh vychází ze zahrady navržené a realizované zahradním architektem Milošem Kotrbancem o dekádu dříve. Tímto počinem byla zahrada rozdělena do jednotlivých sektorů. V sektoru Pracovní část, měla být postavena kůlna. Představa rodičů byla poněkud partizánsky navzdory panu Kotrbancovi umístit zde prefabrikovaný domek z OBI. Naštěstí se nedařil sehnat domek vhodného tvaru a já stihl ve studiu architektury pokročit do takové míry, že jsem byl schopen navázat na myšlenky pana Kontrbance.

Koncept

Linie zahradní treláže se protahuje a pozvedá nad plot, stejně jako zdvižená ruka na pozdrav sousedovi za plotem. Tato symbolika odráží požadavek otce na kůlnu s podkrovím, maximalizuje množství lapené užitkové dešťové vody a s maximální efektivitou využívá prostor Pracovní části.

Konstrukce

Stavba je založena na základových patkách, do kterých je zalita základová botka. Stavba tedy jakoby levituje nad zemí, kvůli ochraně proti vzlínající vodě.

Kůlna je dřevěnou skeletovou konstrukcí z modřínu. Tento materiál má zvýšený podíl pryskyřice. Nemusí se tedy natírat. Navíc je tak docíleno přirozeného a zdravého vzhledu dřeva. Kvůli zvýšené sukovosti této dřeviny, bylo třeba profily naddimenzovat. To bylo však třeba i esteticky, kvůli navázaní na linii masivní treláže.

Zavětrování (diagonální prvky) je provedeno ocelovými lanky s korozivzdorné oceli. Tento způsob zavětrování dává stavbě subtilnost, šetří množství použitého materiálu a zrychluje realizaci.

Výplň jednotlivých polí je z borovice douglasky, která má z českých dřevin vůbec nejvíce pryskyřice a to dokonce na úrovni exotických dřevin. Takže se dá i tenké prkno použít bez nátěru. Přitom je její cena často za cenu smrku. Mezi jednotlivými prkny je mezera 5 mm. Tím je přivedeno tlumené denní světlo do interiéru a zároveň se stavba v létě nepřehřívá.

Střešní krytina je hliníkový plech. Ten byl zvolen kvůli své spolehlivosti, trvanlivosti, nízké ceně a elegantnímu vzhledu.

Jak to celé dopadlo

Rodiče, jakožto neohrožení stavitelé, byly během realizace vystaveni řadě „neřešitelných“ problémů. Většina z nich plynula z řemeslnických, dobře míněných, nepravd, neznalosti statiky a stavitelství a snahy usnadnit si práci. Ty byly díky mé, v té době ještě velmi nedomnělé, odbornosti překonány. Díky tomu vznikla stavba vypadající přesně dle návrhu. Stavba rozvíjející koncept ztvárnění zahrady, svou podobou přesně přání rodičů a jako bonus je oproti domku z OBI nesrovnatelně větší její životnost bez nutnosti sebemenší údržby.

Pozn.: Napojení treláže je ve fotodokumentaci řešeno provizorně, protože budou treláže měněny za nové modřínové.

Kůlna v Úpici sud
Kůlna v Úpici interiér
Kůlna v Úpici pohled
Kůlna v Úpici konstrukční schéma
Kůlna v Úpici stavba
Kůlna v Úpici stavba


Ing. arch. Vojtěch Jan Stoklasa


+420 737 319 799
stoklasa@atelier-jaroslav.cz
č.u.: 2500681200/2010
IČO: 03514005 (neplatce DPH)

Ing. arch. Ota Černý


+420 731 871 753
cerny@atelier-jaroslav.cz
č.u.: 35-6646300237/0100
IČO: 08117144 (neplatce DPH)