Parter sochy F. Xaverskeho

atelier_jaroslav

ČKA 05004
Květinová 1750/28; Jablonec n. N.
č.u.: 2401842822/2010
IČO: 09359940(neplatce DPH)

Parter sochy F. Xaverskeho


Místo:Žireč
Autor:Ota Černý
Vojtěch Stoklasa
Fáze:Územní rozhodnutí
Cena:50 tisíc kč.
František Xaverský parter DKnL zákres do fotografie 01
František Xaverský parter DKnL zákres do fotografie 02


Projekt je zaměřen na zkultivování parteru u barokní sochy sv. Františka Xaverského od barokního sochaře Františka Pacáka vytvořená v roce 1730 na žádost jezuitů sídlící v přiléhající obci Žireč. Socha je charekteristická dvěma osami. První osa sochy sv. Františka Xaverského směřuje na nedaleký hospitál Kuks. Dle pověsti je sv. František sochařsky zobrazen právě v okamžiku křtu bezvěrce a při tomto aktu shlíží k nedalekému kukskému hospitálu. Socha byla tak úmýslně vytvořena kvůli tehdejším sporům mezi hrabětem Šporkem a Jezuity. Druhá osa sochy navazuje spolu se svým podstavcem rovnoběžně s přiléhající komunikací. Dá se proto předpokládat, že socha byla začleněna do osy jednostranné aleje, která je patrná do dnešních dnů.

Návrh plně pracuje s danými osami. Hlavní osa vyzdvihuje vytvoření průhledu a druhá osa je navržena ovocnou aleji zakončenou dominantním stromem (Jírovec maďal). Projekt navazuje na barokní tradici umísťování soch v krajině.

Při realizaci se bude muset vyřešit majetkoprávní vztah pozemků, na kterých leží řešený parter. Kácení náletových a nevhodných dřevin, práce sázecí a ozdravovacích na alejích budou řešeny s arboristou. Navrhuje se také přemístění dopravního značení, cedule ”pozor zatáčka”.

V návrhu je počítáno s terenními úpravami a doplněním stávajícího mobiliáře. Kompletní realizace návrhu bude probíhat pod dohledem autora projektu.

František Xaverský parter DKnL stávajicí stav
František Xaverský parter DKnL misto umisteni
František Xaverský parter DKnL situace širších vztahů 01
František Xaverský parter DKnL situace širších vztahů 02
František Xaverský parter DKnL návrh
František Xaverský parter DKnL návrh detail


Ing. arch. Vojtěch Jan Stoklasa


+420 737 319 799
stoklasa@atelier-jaroslav.cz
č.u.: 2500681200/2010
IČO: 03514005 (neplatce DPH)

Ing. arch. Ota Černý


+420 731 871 753
cerny@atelier-jaroslav.cz
č.u.: 35-6646300237/0100
IČO: 08117144 (neplatce DPH)